Brief aan Belgische politieke vertegenwoordigers

Met betrekking tot de regularisatie van mensen zonder papieren in België

Deze brief werd op 8 april 2020 naar alle Belgische politieke instanties gestuurd en wordt hieronder weergegeven omdat hij van algemeen belang is.

De Coördinatie van de Mensen zonder Papieren van België heeft de eer u te informeren over haar bezorgdheid in deze periode van de Covid-19 pandemie, die in de hele wereld woedt. Deze pandemie laat niemand onverschillig en kost helaas veel mensenlevens en laat veel nabestaanden achter.

Het is een situatie die sommige mensen zonder papieren kennen, die soms hun land hebben moeten ontvluchten onder de druk van de Ebola-epidemieën in Afrika, maar die niet de hulp hebben gekregen waarop ze hadden gehoopt toen ze in België aankwamen.

 De federale regering heeft in de persoon van de eerste minister, Sophie Wilmès, een aantal maatregelen genomen om de besmetting en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze onmisbare maatregelen hebben ons allemaal samengebracht in het licht van een realiteit en de noodzaak om het hoofd te bieden aan een gemeenschappelijke, onzichtbare, angstaanjagende en verwoestende vijand die het CoronaVirus is en die altijd, overal en voor iedereen, ook voor mensen zonder papieren, kan toeslaan.

Toch komt het dagelijkse leven van mensen zonder papieren, vanwege hun precaire status en het ontbreken van verblijfsvergunningen, neer op het leven in afzondering op plaatsen die geen gezondheidsgaranties bieden, in clandestiniteit en isolement.

Met andere woorden, deze mensen leven al “in gevangenschap”. In de huidige context wordt het leven van mensen zonder papieren met de dag slechter (we hebben niet langer de kleine jobs die ons anders in staat stellen … te overleven) en zitten verder vast in diep en onuitsprekelijk lijden als gevolg van deze maatregelen tegen het coronavirus.

Daarom roept de Coördinatie van migranten zonder papieren beleidsmakers op om het voorbeeld van Portugal te volgen en migranten zonder papieren een legaal verblijfsstatuut te geven, zodat ze kunnen voldoen aan de inperkingsmaatregelen.

Verschillende Franse afgevaardigden van de Nationale Vergadering hebben de regering opgeroepen om mensen zonder papieren te regulariseren om de covid-19-pandemie beter te kunnen bestrijden. In België heeft de gemeente Vorst haar interesse en bereidheid getoond om mensen zonder papieren te zien integreren in de rechtsstaat door middel van regularisatie, gezien deze zeer nieuwe context. Onlangs heeft het UNDP een rapport uitgebracht ten gunste van de regularisatie van mensen zonder papieren. Dit zijn uitdagende indicatoren die het verdienen om geanalyseerd te worden om een regularisatieproces op gang te brengen.

De Coördinatie Zonder-papieren van België heeft een reeks aanbevelingen (in bijlage) gepubliceerd over duidelijke criteria voor regularisatie in het kader van de laatste federale verkiezingen.  Dit werd door de meeste democratische partijen vrij positief ontvangen, maar er moet worden opgemerkt dat er in dit stadium geen stappen in deze richting zijn gezet.

Dit is een belangrijk gezondheidsprobleem, net als dat van rusthuizen en verzorgingstehuizen en gevangenissen. We herhalen met klem onze eis dat politieke leiders stappen moeten ondernemen om migranten zonder papieren uit hun isolement en precaire situatie te helpen, in het bijzonder door middel van regularisatie.

 Anders zal hun situatie in deze periode van pandemie verder verslechteren, waardoor niet alleen hun eigen gezondheid maar ook de volksgezondheid in gevaar komt.

De Coördinatie van de Mensen Zonder Papieren van België heeft vertrouwen in uw welwillendheid en dankt u, mijnheer Voorzitter,bij voorbaat. Hoogachtend,

La Coordination des Sans-Papiers de Belgique

De Coördinatie van Mensen Zonder Papieren in België

Infos pratiques

Envoyez un mail à:
coordinationsanspapiersbruxelles à riseup.net

Ou par Facebook:
facebook

Ou via les porte-paroles:

  • Abdul Azim Azad 0466080335
  • Bintou Touré 0466281442
  • Serge Bagamboula 0493291974

 Coordination SPB 0466080335

2014-2017 copyright sanspapiers.be

This site is registered on wpml.org as a development site.