communiqué de presse: 11/01 à 13h rassemblement devant l’Office des Étrangers – perscommuniqué: 11/01 om 13u protestbijeenkomst voor de Dienst Vreemdelingenzaken

En 2016, la lutte pour la régularisation des sans-papiers et contre la politique migratoire de la Belgique continue.
La Coordination des Sans-Papiers de Belgique revendique toujours une explication pour la mort brutale de Monsieur Kalemba le 19/12/2015 au centre fermé de Vottem.
Nous tenons le gouvernement responsable pour cette enième mort.
Il est inadmissible dans un État qui se dit de Droit, qu’on trouve la mort dans un centre fermé pour défaut de titre de séjour.

Les responsables politiques n’arrêtent pas de nourrir le racisme dans notre société. En substance, ils assument à contre-cœur leurs obligations vis-à-vis des demandeurs d’asile, portent préjudice aux droits fondamentaux des sans-papiers et instrumentalisent chaque incident pour calomnier les migrants.

La Coordination des Sans-Papiers demande la présence de toutes les personnes indignées de cette politique meurtrière, de venir soutenir massivement les sans-papiers:
Rassemblement ce lundi 11/01/2016 devant l’Office des Étrangers à 13h.

Nous revendiquons:
* la libération immédiate de toutes les personnes dans les centres fermés
* la fermeture immédiate des centres fermés
* la régularisation des sans-papiers en Belgique

Romina Monsalve 0479772317, Bal Thierno 0492206568, Mamadou Diallo 0493995444

In 2016 gaat de strijd voor de regularisatie van de sans-papiers en tegen de Belgische migratiepolitiek door.
De Coördinatie van de Mensen Zonder Papieren in België eist nog steeds een verklaring voor de brutale dood van Mijnheer Kalemba op 19/12/2016 in het gesloten centrum van Vottem.
Wij houden de regering verantwoordelijk voor deze zoveelste dode.
Het is onaanvaardbaar in een Staat die zichzelf een Rechtsstaat noemt dat iemand sterft omdat hij of zij geen verblijfsvergunning heeft.

De politieke verantwoordelijken voeden onophoudelijk het racisme in onze maatschappij. Met duidelijke tegenzin vervullen ze hun internationale verplichtingen tegenover de asielzoekers, ze ontzeggen de sans-papiers hun fundamentele rechten en grijpen elk incident met twee handen aan om de migranten in een slecht daglicht te stellen.

De Coördinatie van de Mensen Zonder Papieren vraagt de aanwezigheid van alle mensen die verontwaardigd zijn over deze moorddadige politiek, om massaal de sans-papiers te komen ondersteunen:
Protestbijeenkomst nu maandag 11/01/2016 om 13u voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wij eisen:
* de onmiddellijke vrijlating van de mensen in de gesloten centra
* de onmiddellijke sluiting van de gesloten centra
* de regularisatie van de sans-papiers in België

Romina Monsalve 0479772317, Bal Thierno 0492206568, Mamadou Diallo 0493995444

Infos pratiques

Envoyez un mail à:
coordinationsanspapiersbruxelles à riseup.net

Ou par Facebook:
facebook

Ou via les porte-paroles:

  • Abdul Azim Azad 0466080335
  • Bintou Touré 0466281442
  • Serge Bagamboula 0493291974

 Coordination SPB 0466080335

2014-2017 copyright sanspapiers.be

This site is registered on wpml.org as a development site.