De Coördinatie van de Mensen zonder Papieren en haar vele medestanders organiseren op zondag  3 oktober 2021 om 14 u. aan het Noordstation in Brussel een nationale betoging ‘We Are Belgium Too’.

Wij nodigen alle burgers, vrouwen en mannen, kinderen, jongeren en senioren, democraten, de gastvrije gemeenten,  de verenigingen, de vakbonden, de sociale en culturele organisaties en militanten van politieke partijen uit om tijdens deze manifestatie hun stem uit te brengen voor de oprichting van de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie die beslist op basis van duidelijke en permanente criteria.

Sinds 2014 waren een heel wat dramatische gebeurtenissen en beleidskeuzes inzake asiel- en migratie die hebben geleid tot diepe frustraties bij velen. Diverse campagnes werden opgezet om deze kwesties aan te kaarten. De caravaan van de mensen zonder papieren, de campagnes voor gastvrije gemeenten en de campagne voor migratierechtvaardigheid. De campagnes en hun eisen vielen politiek in dovemansoren.

Tijdens de ganse COVID-periode kregen de talloze getuigenissen van verwaarlozing en ontreddering van mensen zonder papieren geen gehoor. Hun situatie werd steeds ernstiger. De levensomstandigheden zijn sinds het einde van de 60 dagen honger- en dorststaking door 475 mensen zonder papieren onbeschrijfelijk. Dit gebrek aan menselijkheid blijft tot op heden voortduren in onze steden, zonder enig teken van verbetering.

Van een regering mag je verwachten dat zij streven naar duurzame oplossingen. Van liberalen verwacht je een beleid voor vrijheid en openheid. Socialisten en groenen zijn progressieven en dus toch de voorstander van een open Europese gemeenschap gefundeerd op vrijheid, gelijkheid, solidariteit, diversiteit en gerechtigheid. Toch moeten we constateren dat het asiel- en migratiebeleid dat zij voeren niet één is van mijn vrijheid van verkeer van mensen en niet één is van het opnemen van mensen zonder papieren in de Belgische rechtstaat.

Sinds de lancering in maart van de campagne ‘We Are Belgium Too’ hebben talloze migratie-experten, de vakbonden, een breed spectrum aan organisatie uit het middenveld, academici en rectoren, bepaalde politici, en burgers van alle slag zich uitdrukkelijk uitgesproken om de mensen zonder papieren te integreren in de Belgische rechtstaat. Zo kunnen ze waardig bijdragen aan de samenleving en de sociale zekerheid. Het is de manier om een halt toe te roepen aan sommige partijen die surfen op de angsten van mensen om hun eigen agenda inzake asiel en migratie op te leggen.

De beweging “We Are Belgium Too” is geen petitie noch is het een opiniepeiling. Nee, het is de ultieme vraag om eindelijk de situatie van mensen zonder papieren te verbeteren. Want vrij en waardig leven is de wens van elke mens.

Artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen geeft aan de mensen op basis van ‘buitengewone omstandigheden’ een regularisatie kunnen krijgen. Deze ‘buitengewone omstandigheden’ zijn niet transparant en bij niemand exact bekend met uitzondering van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het zorgt voor willekeur en duwt mensen in de status van ‘mens zonder papier’.

Een rechtsstaat veronderstelt een staat waarin burgers gelijke rechten hebben. Elke goede integratie in een rechtsstaat moet transparant en rechtvaardig verlopen. Het vereist een duidelijke wet met duidelijke en transparante criteria, een onafhankelijke en een paritaire commissie én de gelijke behandeling van alle regularisatiedossiers.

Het is duidelijk dat na de ellende van de pandemie en van de overstromingen, die wij allemaal samen hebben doorstaan, België nu nood heeft aan een bijdrage van iedereen op haar grondgebied om het land opnieuw op te bouwen. Men kan de economie niet opnieuw lanceren terwijl men sociale fraude creëert door zwartwerken en uitbuiting toelaat van arbeid(st)ers zonder papieren. Collectieve solidariteit en economische heropleving gaan hand in hand.

Gezien de enorme crisissituatie van de mensen zonder papieren in ons land moet de Belgische regering zijn migratie- en asielbeleid herzien. Er is nood aan een beleid waar mensen zonder papieren de kans krijgen om zich te integreren en op een volwaardige manier te participeren aan onze maatschappij.

Daarom zijn volgende aanbevelingen noodzakelijk:

  1. De regularisatie van mensen zonder papieren in België op basis van duidelijke en permanente criteria zoals duurzame banden, werk, onverwijderbaarheid en het risico van de schending van een grondrecht in geval van terugkeer.

  2. Daarbij is het oprichten van een onafhankelijke regularisatiecommissie noodzakelijk.

  3. Het sluiten van de gesloten centra, die niets hebben opgeleverd voor het welzijn van de Belgen.

Respecteer de mensenrechten, met name de rechten van kinderen zonder papieren, op voet van gelijkheid met alle kinderen. Dit start met daadwerkelijke en gelijke toegang tot onderwijs, recht op  gezinsleven en op waardig leven.

Coördinatie van de Mensen zonder Papieren van België en Sans-Papiers TV.

Infos pratiques

Envoyez un mail à:
coordinationsanspapiersbruxelles à riseup.net

Ou par Facebook:
facebook

Ou via les porte-paroles:

  • Abdul Azim Azad 0466080335
  • Bintou Touré 0466281442
  • Serge Bagamboula 0493291974

 Coordination SPB 0466080335

2014-2017 copyright sanspapiers.be

This site is registered on wpml.org as a development site.